FSU u BiH · O nama

Pretraga

Koalicija KOMA

Naši partneri

FSU u BiH je tokom četiri godine rada ostvarila saradnju i partnerstvo sa 56 vladinih institucija na svim nivoima i drugih javnih ustanova, koje su aktivno podržale i učestvovale u implementaciji 58 projekata NVO-a i preduzeća. Lista partnera FSU u BiH.

FSU u BiH Press kutak

Himna FSU u BiH

Osnivač

DonatoriVizija, misija i ciljevi

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini je nepolitička, nestranačka, neovisna i neprofitna nevladina organizacija, koja je osnovana Odlukom o osnivanju broj IBHI/FSU u BiH/10 donesenom 19.1.2010. godine, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini zvanično je registrovana 28.01.2010. godine u Ministarstvu Pravde BiH.

Vizija

Aktivno i vitalno civilno društvo sa posvećenim i funkcionalnim NVO-ima promoviše jednake mogućnosti i potpuno ostvarivanje ljudskih prava za sve građane. Poštivanje ljudskih prava i transparentnost u procesima donošenja odluka i u procedurama su osnova za participativnu demokratiju u BiH i punu implementaciju Strategije socijalnog uključivanja (SSU).

Misija

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini povećava kapacitet i ulogu nevladinog sektora u jačanju socijalne uključenosti.

Ciljevi

• Sprječavanje i smanjenje uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva u Bosni i Hercegovini;

• Direktna podrška za identificirane najugroženije grupe stanovništva, s obzirom na siromaštvo i socijalnu isključenost;

• Izgradnja i unaprjeđenje kapaciteta NVO sektora u cilju jačanju socijalnog uključivanja, socijalnog poduzetništva i smanjenja siromaštva ciljnih grupa;

• Podsticanje razvoja socijalnog poduzetništva kao dobre prakse u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja;

• Razmjena znanja, iskustva, ekspertiza i vještina od značaja za razvoj NVO sektora;

• Provođenje različitih istraživačkih projekata;

• Aktivno učešće, podrška i promocija partnerstva vladinog, nevladinog, javnog i privatnog sektora;

• Povećavanje dostupnosti novčanih sredstava za NVO-e iz lokalnih vladinih budžeta putem udruživanja sredstava lokalnih budžeta (općinskih, kantonalnih, entitetskih) sa sredstvima FSU u BiH;

• Povećanje transparentnosti donošenja odluka u procesu raspodjele domaćih budžeta za projekte i aktivnosti NVO-a u oblasti socijalnog uključivanja, socijalnog poduzetništva i smanjenja siromaštva;

• Osiguranje kvaliteta predstavlja jedan od primarnih principa rada FSU u BiH. FSU u BiH je posvećena kontinuiranom unaprjeđenju svoga i rada partnerskih organizacija, primjenjujući međunarodne standarde za osiguranje kvaliteta i imajući u svom timu certificirane interne auditore sistema upravljanja kvalitetom NVO-a.

Članstvo u mrežama

FSU u BiH je članica mreže Sporazum plus, UN Global Compact Network, Koalicije KOMA , Koalicije CIVILNI DIJALOG i Mreže organizacija koje se bave pružanjem podrške djeci sa poteškoćama u razvoju.Naši korisnici

 • Slobodan Tešunović, Bijeljina

  Veoma mnogo mi znači što sam dobio mogućnost da se zaposlim u okviru ovog projekta, to znači sigurnost i egzistenciju za naše porodice. Na ovaj način zarađujemo i obezbjeđujemo staž. To što je u okviru projekta nabavljena nova oprema, kao što su trimeri i kamion, znači kvalitetniji rad i bolje uslove za rad na ovim poslovima. To vjerovatno stvara i mogućnost da ostanemo da radimo i nakon isteka projekta.

 • Bojana Glogovac, Trebinje

  Ova prilika za zapošljavanje na pet mjeseci u okviru projekta koji podržava Fondacija za socijalno uključivanje u BiH mi znači mnogo. Bila sam ovdje na radnoj okupaciji. Ovo je prvi put da sam zaposlena i da zarađujem novac.

 • Srećko Lalić, Trebinje

  Prije ovog projekta nisam imao mogućnosti da se zaposlim. Prije pet godina sam završio srednju ekonomsku školu i ovo mi je prvi put da sam u radnom odnosu, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i mogućnosti da se zaposlim. Mnogo mi znači što mi je data mogućnost da se zaposlim kroz ovaj projekat.

 • Almir Bakić, Tuzla

  Plastenik mi puno znači jer sam već godinama nezaposlen. Osoba sa invaliditetom sam od 2007. godine i ne mogu naći posao. Donacija plastenika mi je omogućila da ostvarim samozapošljavanje. Poslije špinata ću zasaditi luk i salatu, koje planiram prodati. Zahvaljujem Fondaciji za socijalno uključivanje u BiH i Udruženju "BOSPER" što su omogućili ljudima poput mene da uspiju da sami nešto ostvare.

 • Šefik Čajić, Tuzla

  Već 10 godina sam u penziji. Bolujem od bipolarne depresije. Rad u plasteniku mi dođe kao okupaciona terapija. Podršku mi pružaju supruga i mlađi sin. Špinat ću probati prodati na pijaci. Poslije špinata sam planirao da zasadim paradajz i papriku. Prodaja špinata i drugog povrća će pomoći mojoj porodici, s obzirom da primam minimalnu penziju.

 • Edin Korugić-Zahirović, Donji Vakuf

  Nas u domaćinstvu ima ukupno 7 članova. Ja sam ratni-vojni invalid sa 70% oštećenja i nezaposlen sam. Rad u plastenicima mi puno znači za finansijski boljitak, jer mi troje djece ide u školu, a primanja su slaba. Nadam se da ćemo ostvariti prodaju povrća i da će biti prilike da se zaposli još ljudi.

 • Ćamila Hadžić, Donji Vakuf

  Angažman na poslovima sadnje u plasteniku za mene znači da ću imati malo bolje uslove života i moći da zaradim nešto za svoju djecu. Svaka zarada nam je dobro došla pošto nas u porodici ima puno, plaćamo kiriju, školujemo troje djece a samo suprug radi. Nadam se da će biti još prilika za rad.

 • Duška Ševa-Majdandžić, Banja Luka

  Moj biznis plan je bila nabavka krave jer živim na selu. Već smo imali jednu kravu, ali jedna krava nije dovoljna. Zbog toga sam tražila nabavku još jedne krave jer to mnogo znači mom domaćinstvu, što finansijski zbog zarade, a što zbog naših potreba za mlijekom, sirom i kajmakom. Prodajom proizvoda pokušavamo da osiguramo zaradu. Pored prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda, godišnje se može prodati i jedno tele i zaraditi 1.000,00 KM.