FSU u BiH · Rekli su o FSU u BiH

Pretraga

Koalicija KOMA

Naši partneri

FSU u BiH je tokom četiri godine rada ostvarila saradnju i partnerstvo sa 56 vladinih institucija na svim nivoima i drugih javnih ustanova, koje su aktivno podržale i učestvovale u implementaciji 58 projekata NVO-a i preduzeća. Lista partnera FSU u BiH.

FSU u BiH Press kutak

Himna FSU u BiH

Osnivač

DonatoriFSU u BiH Press kutak


mi2.ba

Okrugli stol na temu “Preporuke za dosljednu primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH (ZZDBiH) u oblasti invaliditeta u FBiH”

Okrugli sto se realizira u okviru programa “Jednakost za sve – Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, kroz Program grantova u okviru kojeg Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) provodi projekt “Zagovaračka kampanja – Prevladavanje diskriminacije osoba s invaliditetom po osnovu uzroka invaliditeta između ratnih i neratnih OSI”. Namjera je da se, na osnovu diskusije o načinima izjednačavanja prava OSI – statusnih i materijalnih, bez obzira na uzrok invalidnosti, i o prijedlozima amandmana na odgovarajuće zakone FBiH, usvoje konkretni zaključci za preporuke za dosljednu primjenu Zakona o zabrani diskriminacije u BiH.

Objavljeno » 16.5.2017.

CITY.TV

Okrugli stol “Preporuke za dosljednu primjenu ZZDBiH u oblasti invaliditeta u FBiH" (objavljeno na Youtube.com)

U okviru programa “Jednakost za sve - Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, kroz Program grantova u okviru kojeg Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) provodi projekt „Zagovaračka kampanja – Prevazilaženje diskriminacije osoba sa invaliditetom po osnovu uzroka invaliditeta između ratnih i neratnih OSI“, 16. maja 2017. u Mostaru je održan Okrugli sto na temu “Preporuke za dosljednu primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH (ZZDBiH) u oblasti invaliditeta u FBiH”.Medijima su se obratili Žarko Papić, direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju i eksterni konsultant FSU u BiH; i Dobrica Jonjić, pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike.

Objavljeno » 16.5.2017.

Najportal.net

Neratni invalidi su nevidljivi: Okrugli sto o dosljednoj primjeni Zakona o zabrani diskriminacije

Okrugli sto o temi “Preporuke za dosljednu primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH (ZZDBiH) u oblasti invaliditeta u FBiH" održan je danas u Mostaru. Cilj ovog okruglog stola je pokušaj alarmiranja zakonodavne vlasti u Federaciji BiH da konačno u zakonske okvire uvede izjednačavanje prava osoba sa invaliditetom – statusnih i materijalnih – bez obzira na uzrok invalidnosti. Pojedinci i grupe mogu biti izloženi diskriminaciji zbog bilo kojeg biološkog ili socijalnog obilježja: starosti, rase, spola, etniciteta, vjere, jezika, seksualne orijentacije, političkih uvjerenja, invaliditeta.

 

Objavljeno » 16.5.2017.

Mostarski.ba

Okrugli sto: Preporuke za dosljednu primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH

Okrugli stol na temu "Preporuke za dosljednu primjenu ZZD BiH u oblasti invaliditeta u FBiH" se realizira u okviru programa “Jednakost za sve – Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, kroz Program grantova u okviru kojeg Fondacija za socijalno uključivanje u BiH provodi projekt “Zagovaračka kampanja – Prevazilaženje diskriminacije osoba sa invaliditetom po osnovu uzroka invaliditeta između ratnih i neratnih osoba sa invaliditetom”.


Objavljeno » 16.5.2017.

Jumagazin.info

Neratni invalidi su nevidljivi: Okrugli sto o dosljednoj primjeni Zakona o zabrani diskriminacije

Cilj ovog okruglog stola je pokušaj alarmiranja zakonodavne vlasti u Federaciji BiH da konačno u zakonske okvire uvede izjednačavanje prava osoba sa invaliditetom – statusnih i materijalnih – bez obzira na uzrok invalidnosti. Zaštita od diskriminacije važno je pitanje za osobe sa invaliditetom, ne samo da bi im olakšala borbu protiv predrasuda i stereotipa, nego i omogućila suočavanje sa realnim problemima, prije svega sa isključivanjem iz društvenih tokova.

Objavljeno » 16.5.2017.

Fena.ba

Potrebno ukinuti diskriminaciju neratnih invalida - Okrugli stol na temu "Preporuke za dosljednu primjenu ZZD BiH u oblasti invaliditeta u FBiH"

Brojni su primjeri diskriminacije osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, a porazna je činjenica da u sustavu socijalne zaštite u Federaciji BiH postoji neposredna diskriminacija utvrđena zakonom – diskriminacija po osnovu uzroka invalidnosti.


Objavljeno » 16.5.2017.

Bljesak.info

Potrebno ukinuti diskriminaciju neratnih invalida

Na Okruglom stolu "Preporuke za dosljednu primjenu ZZD BiH u oblasti invaliditeta u FBiH" svoj stav iznio je i zamjenik federalnog ministra rada i socijalne politike, Dobrica Jonjić. On je tom prilikom rekao kako Federalno ministarstvo rada i socijalne politike radi na osmišljavanju koraka kako bi se taj problem u dogledno vrijeme riješio, i da je potrebno slijediti sljedeća dva koraka; usvajanje ljedinstvene liste invaliditeta po kojoj bi se ocjenjivale osobe sa invaliditetom u FBiH, bez obzira način nastanka invaliditeta; i raditi na izradi i usvajanju zakona o temeljnim načelima i okvirima materijalne podrške licima sa invaliditetom koji bi nametnuo ista pravila, kako prilikom ocjenjivanja, tako i prilikom ostvarenja prava. 

Objavljeno » 16.5.2017.
Naši korisnici

 • Slobodan Tešunović, Bijeljina

  Veoma mnogo mi znači što sam dobio mogućnost da se zaposlim u okviru ovog projekta, to znači sigurnost i egzistenciju za naše porodice. Na ovaj način zarađujemo i obezbjeđujemo staž. To što je u okviru projekta nabavljena nova oprema, kao što su trimeri i kamion, znači kvalitetniji rad i bolje uslove za rad na ovim poslovima. To vjerovatno stvara i mogućnost da ostanemo da radimo i nakon isteka projekta.

 • Bojana Glogovac, Trebinje

  Ova prilika za zapošljavanje na pet mjeseci u okviru projekta koji podržava Fondacija za socijalno uključivanje u BiH mi znači mnogo. Bila sam ovdje na radnoj okupaciji. Ovo je prvi put da sam zaposlena i da zarađujem novac.

 • Srećko Lalić, Trebinje

  Prije ovog projekta nisam imao mogućnosti da se zaposlim. Prije pet godina sam završio srednju ekonomsku školu i ovo mi je prvi put da sam u radnom odnosu, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i mogućnosti da se zaposlim. Mnogo mi znači što mi je data mogućnost da se zaposlim kroz ovaj projekat.

 • Almir Bakić, Tuzla

  Plastenik mi puno znači jer sam već godinama nezaposlen. Osoba sa invaliditetom sam od 2007. godine i ne mogu naći posao. Donacija plastenika mi je omogućila da ostvarim samozapošljavanje. Poslije špinata ću zasaditi luk i salatu, koje planiram prodati. Zahvaljujem Fondaciji za socijalno uključivanje u BiH i Udruženju "BOSPER" što su omogućili ljudima poput mene da uspiju da sami nešto ostvare.

 • Šefik Čajić, Tuzla

  Već 10 godina sam u penziji. Bolujem od bipolarne depresije. Rad u plasteniku mi dođe kao okupaciona terapija. Podršku mi pružaju supruga i mlađi sin. Špinat ću probati prodati na pijaci. Poslije špinata sam planirao da zasadim paradajz i papriku. Prodaja špinata i drugog povrća će pomoći mojoj porodici, s obzirom da primam minimalnu penziju.

 • Edin Korugić-Zahirović, Donji Vakuf

  Nas u domaćinstvu ima ukupno 7 članova. Ja sam ratni-vojni invalid sa 70% oštećenja i nezaposlen sam. Rad u plastenicima mi puno znači za finansijski boljitak, jer mi troje djece ide u školu, a primanja su slaba. Nadam se da ćemo ostvariti prodaju povrća i da će biti prilike da se zaposli još ljudi.

 • Ćamila Hadžić, Donji Vakuf

  Angažman na poslovima sadnje u plasteniku za mene znači da ću imati malo bolje uslove života i moći da zaradim nešto za svoju djecu. Svaka zarada nam je dobro došla pošto nas u porodici ima puno, plaćamo kiriju, školujemo troje djece a samo suprug radi. Nadam se da će biti još prilika za rad.

 • Duška Ševa-Majdandžić, Banja Luka

  Moj biznis plan je bila nabavka krave jer živim na selu. Već smo imali jednu kravu, ali jedna krava nije dovoljna. Zbog toga sam tražila nabavku još jedne krave jer to mnogo znači mom domaćinstvu, što finansijski zbog zarade, a što zbog naših potreba za mlijekom, sirom i kajmakom. Prodajom proizvoda pokušavamo da osiguramo zaradu. Pored prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda, godišnje se može prodati i jedno tele i zaraditi 1.000,00 KM.