FSU u BiH · Projekti

Pretraga

Koalicija KOMA

Naši partneri

FSU u BiH je tokom četiri godine rada ostvarila saradnju i partnerstvo sa 56 vladinih institucija na svim nivoima i drugih javnih ustanova, koje su aktivno podržale i učestvovale u implementaciji 58 projekata NVO-a i preduzeća. Lista partnera FSU u BiH.

FSU u BiH Press kutak

Himna FSU u BiH

Osnivač

DonatoriIzgradimo zagovaračku platformu za socijalnu uključenost u BiH - "Zastani i poslušaj..."

slika...

...pod ovim će se motom u naredne dvije i po godine odvijati projekat Fondacije za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i partnerske organizacije IBHI, koji će doprinijeti boljem umrežavanju organizacija civilnog društva u sektoru socijalne uključenosti, vidljivijem zastupanju i boljem komuniciranju interesa i potreba marginaliziranih grupa i njihovoj zastupljenosti u socijalnim politikama i modernim strategijama relevantnim za procese EU integracija.

Od pasivne „socijale“ do aktivne socijalne uključenosti

„Zastani i poslušaj“ upravo na simboličan način apeluje na sve segmente društva da prihvate i promovišu jednake mogućnosti za sve građane Bosne i Hercegovine na osnovu međusobnog razumijevanja i prihvatanja različitosti. Ime projekta najavljuje i rad na aktivnijoj socijalnoj uključenosti i napuštanje koncepta pasivne socijalne zaštite.  

Zahvaljujući terenskoj podršci koju FSU u BiH daje preko 100 članica Koalicije marginalizovanih grupa „KOMA“, FSU u BiH će raditi na mapiranju i analiziranju aktuelnih potreba tih grupa, te na razvijanju i usvajanju modernih strategija socijalne uključenosti na entitetskim nivoima i nivou Brčko Distrikta i njihovom usklađivanju sa standardima Evropske unije. Kroz izradu strategija kojima će prethoditi mnogi drugi dokumenti i preporuke o poboljšanju socijalne uključenosti i približavanju standardima EU, FSU u BiH će promovisati modernizaciju sistema socijalne zaštite, poboljšanje budžetskog planiranja i odvajanja za ranjive kategorije stanovništva, raditi na umrežavanju organizacija i njihovom jedinstvenom nastupanju. 

Uključivanje počinje s nama i s vama

Jedna od najjačih komponenti projekta „Zastani i poslušaj“ je upravo napuštanje koncepta jednostrane komunikacije od marginaliziranih grupa prema javnosti i insistiranja na prihvatanju aktivnog zagovaranja i zalaganja ostalih segmenata društva za prava djece, žena, vjerskih manjina, osoba sa invaliditetom, manjinskih povratnika i pripadnika LGBT populacije.

Stoga će se unutar projekta organizovati i serijal treninga o zastupanju i lobiranju, jaka medijska kampanja na televiziji, radiju, online medijima i društvenim mrežama, kao i pozorišna predstava „Zastani i poslušaj“. Ove aktivnosti će uključiti pripadnike marginaliziranih grupa u ulogama glumaca, pjevača, trenera, zagovarača, istraživača, prezentera i influensera.  Organizacije civilnog društva, koje predstavljaju marginalizirane grupe, biće uključene u edukaciju, treninge, aktivnosti umrežavanja, izradu dokumenata i sl.

Izrada elektronske platforme (eDocument) na web stranici FSU u BiH, koja je predviđena projektom, pružiće dodatnu podršku marginaliziranim grupama jer će sadržati sve dokumente, strategije, zakone, inicijative relevantne za položaj marginaliziranih grupa u BiH.

Projekat „Zastani i poslušaj“ čiji je originalni naziv „Izgradimo zagovaračku platformu za socijalnu uključenost u BiH“ će na ovaj način postići da prava marginaliziranih grupa budu ne samo shvaćena i prepoznata nego da se i prepozna potencijal tih ljudi u radu i doprinos izgradnji društva i da im se pruže jednake prilike.

Zato, promjena stava počinje S TOBOM, promjena politike sa neophodnim sektorskim strategijama i reformama.
FSU u BiH projekat „Uloga marginalizovanih grupa u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini”, oktobar 2018. – maj 2019.

slika...

Ukratko o projektu

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) je 5. oktobra 2018. godine potpisala ugovor sa Ambasadom Savezne Republike Njemačke u BiH (u visini od  49.795,00 EUR) na period od 8 mjeseci, od 1.10.2018. do 31.5.2019. godine, za implementaciju  projekta pod nazivom “Uloga marginalizovanih grupa u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini”.

Cilj projekta je promovisati, zagovarati i direktno uticati na proces pomirenja u BiH s pristupom od nižeg ka višem nivou u okupljanju ranjivih i marginalizovanih pojedinaca i grupa (osobe s invaliditetom, djeca, starije osobe, žene, nacionalne / etničke manjine, LGBT populacija, itd.) kroz međusobnu podršku i zajedničke ciljeve bez obzira na njihovu etničku pripadnost.

Projekat “Uloga marginalizovanih grupa u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini” ima sljedeće ciljeve:

Projektni cilj 1.

Povećati angažman građana koji pripadaju marginalizovanim grupama i poboljšati razumijevanje o bitnosti i vrijednosti njihove uloge u procesu pomirenja u BiH i to kroz uspostavljanje mehanizama dijaloga za marginalizovane i ugrožene građane i grupe koje omogućavaju proces pomirenja u BiH kroz podsticanje međusobnog povjerenja, podrške i dijeljenja zajedničkih vrijednosti. Marginalizovane grupe je ujedinio nepovoljan socijalni položaj i nemaju problem sa pomirenjem, ali se ne žele pomiriti sa socijalnom i društvenom isključenosti.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je priprema i potpisivanje Deklaracije „DOVRŠITE PROCES POMIRENJA - MI VEĆ JESMO!“ od strane nevladinih organizacija članica Koalicije marginalizovanih grupa u BiH (KOMA).

Projektni cilj 2.

Jačati kapacitete i povećati ulogu organizacija civilnog društva koje predstavljaju marginalizirane grupe u BiH u rješavanju šire diskriminacije, uključujući rodne i socijalne nejednakosti kao osnovne uzroke i sistemske nedostatke koji ne omogućavaju pomirenje u BiH. Ovaj projektni rezultat se planira ostvariti kroz jačanje organizacija civilnog društva koje predstavljaju marginalizovane grupe u BiH koje promovišu, adresiraju i zagovaraju građanske, participativne i inkluzivne napore pomirenja u BiH na osnovu njihove zajedničke borbe za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koje im nedostaju.

 Projektni cilj 3.

Podsticanje umrežavanja i saradnje između organizacija civilnog društva koje predstavljaju marginalizovane grupe u Bosni i Hercegovini iz oba entiteta i Distrikta Brčko, naizmjenično, kako bi se unaprijedili zajednički ciljevi i zagovaralo pomirenje u BiH.

Ovaj projektni cilj se planira ostvariti kroz stvaranje poboljšane percepcije različitosti i koegzistencije, kao i povećanu svijest o organizacijama civilnog društva koje predstavljaju marginalizirane grupe u BiH o važnosti njihove uloge u procesu pomirenja u BiH.

Očekivani rezultat

Projekat "Uloga marginalizovanih grupa u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini" je jedan komunikacijski pokušaj namijenjen stvaranju smislenog društvenog pokreta marginalizovanih i ranjivih grupa u radu na pomirenju u BiH. Vidljivost projektnih aktivnosti će biti postignuta kroz učinkovitu kampanju tokom cielog projektnog razdoblja kroz korištenje raznovrsnih audiovizualnih i informativnih tehnika i alata, kao što su interesantne ljudske priče, video priče, TV tematski dijalog, zajedno s organizacijom niza radionica i Konvencijom Koalicije KOMA. Potpisivanjem Deklaracije „DOVRŠITE PROCES POMIRENJA - MI VEĆ JESMO!“ od strane nevladinih organizacija u BiH,  ujedno ce  biti ostvaren i jedan od glavnih ciljeva projekta.

Aktivnosti društvenih medija, posebno na Facebook stranici FSU u BiH i YouTube kanalu će obuhvatiti promociju svih projektnih aktivnosti i događaja. Kampanja društvenih medija usmjerit će se na povećanje javne svijesti o ulozi marginalizovanih grupa u procesu pomirenja u BiH, i istovremeno nadahnuti širu publiku kako bi se unaprijedila njihova uvjerenja u suživot i izgradnju povjerenja. Svi postignuti rezultati – interesantne ljudske priče, video priča, TV materijal i fotografije / vizuali bit će objavljeni tokom trajanja projekta kako bi javnost stekla bolje razumijevanje ove problematike.Naši korisnici

 • Slobodan Tešunović, Bijeljina

  Veoma mnogo mi znači što sam dobio mogućnost da se zaposlim u okviru ovog projekta, to znači sigurnost i egzistenciju za naše porodice. Na ovaj način zarađujemo i obezbjeđujemo staž. To što je u okviru projekta nabavljena nova oprema, kao što su trimeri i kamion, znači kvalitetniji rad i bolje uslove za rad na ovim poslovima. To vjerovatno stvara i mogućnost da ostanemo da radimo i nakon isteka projekta.

 • Bojana Glogovac, Trebinje

  Ova prilika za zapošljavanje na pet mjeseci u okviru projekta koji podržava Fondacija za socijalno uključivanje u BiH mi znači mnogo. Bila sam ovdje na radnoj okupaciji. Ovo je prvi put da sam zaposlena i da zarađujem novac.

 • Srećko Lalić, Trebinje

  Prije ovog projekta nisam imao mogućnosti da se zaposlim. Prije pet godina sam završio srednju ekonomsku školu i ovo mi je prvi put da sam u radnom odnosu, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i mogućnosti da se zaposlim. Mnogo mi znači što mi je data mogućnost da se zaposlim kroz ovaj projekat.

 • Almir Bakić, Tuzla

  Plastenik mi puno znači jer sam već godinama nezaposlen. Osoba sa invaliditetom sam od 2007. godine i ne mogu naći posao. Donacija plastenika mi je omogućila da ostvarim samozapošljavanje. Poslije špinata ću zasaditi luk i salatu, koje planiram prodati. Zahvaljujem Fondaciji za socijalno uključivanje u BiH i Udruženju "BOSPER" što su omogućili ljudima poput mene da uspiju da sami nešto ostvare.

 • Šefik Čajić, Tuzla

  Već 10 godina sam u penziji. Bolujem od bipolarne depresije. Rad u plasteniku mi dođe kao okupaciona terapija. Podršku mi pružaju supruga i mlađi sin. Špinat ću probati prodati na pijaci. Poslije špinata sam planirao da zasadim paradajz i papriku. Prodaja špinata i drugog povrća će pomoći mojoj porodici, s obzirom da primam minimalnu penziju.

 • Edin Korugić-Zahirović, Donji Vakuf

  Nas u domaćinstvu ima ukupno 7 članova. Ja sam ratni-vojni invalid sa 70% oštećenja i nezaposlen sam. Rad u plastenicima mi puno znači za finansijski boljitak, jer mi troje djece ide u školu, a primanja su slaba. Nadam se da ćemo ostvariti prodaju povrća i da će biti prilike da se zaposli još ljudi.

 • Ćamila Hadžić, Donji Vakuf

  Angažman na poslovima sadnje u plasteniku za mene znači da ću imati malo bolje uslove života i moći da zaradim nešto za svoju djecu. Svaka zarada nam je dobro došla pošto nas u porodici ima puno, plaćamo kiriju, školujemo troje djece a samo suprug radi. Nadam se da će biti još prilika za rad.

 • Duška Ševa-Majdandžić, Banja Luka

  Moj biznis plan je bila nabavka krave jer živim na selu. Već smo imali jednu kravu, ali jedna krava nije dovoljna. Zbog toga sam tražila nabavku još jedne krave jer to mnogo znači mom domaćinstvu, što finansijski zbog zarade, a što zbog naših potreba za mlijekom, sirom i kajmakom. Prodajom proizvoda pokušavamo da osiguramo zaradu. Pored prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda, godišnje se može prodati i jedno tele i zaraditi 1.000,00 KM.