FSU u BiH · Projekti

Pretraga

Koalicija KOMA

Naši partneri

FSU u BiH je tokom četiri godine rada ostvarila saradnju i partnerstvo sa 56 vladinih institucija na svim nivoima i drugih javnih ustanova, koje su aktivno podržale i učestvovale u implementaciji 58 projekata NVO-a i preduzeća. Lista partnera FSU u BiH.

FSU u BiH Press kutak

Himna FSU u BiH

Osnivač

DonatoriProjekat „Zagovaračka kampanja – Prevazilaženje diskriminacije osoba sa invaliditetom po osnovu uzroka invaliditeta između ratnih i neratnih osoba sa invaliditetom“

U sklopu projekta „Zagovaračka kampanja – Prevazilaženje diskriminacije osoba sa invaliditetom po osnovu uzroka invaliditeta između ratnih i neratnih osoba sa invaliditetom“ Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) provodi aktivnosti s ciljem zagovaranja implementacije Zakona o zabrani diskriminacije BiH kroz otklanjanje diskriminacije unutar populacije osoba sa invaliditetom (OSI) po osnovu uzroka invaliditeta.

S obzirom na to da je u BiH prisutna velika razlika u statusu neratnih osoba sa invaliditetom i ratnih vojnih invalida, ovom kampanjom će se pokušati skrenuti pažnja na postojeću diskriminaciju, te zagovarati implementacija Zakona o zabrani diskriminacije BiH.

U skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, sve osobe sa invaliditetom bi trebale imati ravnopravan status i jednaka prava. Aplikacija BiH za članstvo u EU je prihvaćena, i na tom dugom putu BiH ka EU jedan od važnih standarda, koji moraju biti uvaženi, je i uklanjanje ovog oblika diskriminacije.

Specifični ciljevi projekta:

*        Povećanje "javne vidljivosti" ovog oblika diskriminacije unutar OSI populacije,

*        Uključivanje udruženja OSI u zagovaračku kampanju,

*        Zagovaranje rješenja ovog problema kod donosilaca odluka,

*        Usvajanje zakona o jedinstvenim načelima i okvirima materijalne podrške lica sa invaliditetom,

*        Priprema i usvajanje dokumenta sa preporukama za izmjene zakona koji regulišu prava i nadoknade OSI bez ikakve diskriminacije.

Projekat se provodi u periodu od 1. septembra 2016. godine, do 30. juna 2017. godine.

Sredstva za finansiranje navedenog programa osigurala je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Fond otvoreno društvo BiH u okviru trećeg ciklusa projekta „Jednakost za sve: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije“, s ciljem da podrži aktivnu ulogu organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i implementacije antidiskriminacijskog zakonskog okvira u BiH. Programske aktivnosti implementira Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, Udruženjem Prava za sve i Vaša prava BiH.
Program održivosti civilnog društva (CSSP)

Program održivosti civilnog društva (CSSP) je petogodišnji projekat kojeg implemenitraju Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), kao partner na projektu, u periodu septembar 2013 – avgust 2018. godine. Program CSSP je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i od Britanske ambasade u BiH.

Program CSSP fokusiran je na jačanje uloge civilnog društva u BiH u kreiranju i donošenju javnih politika, nadgledanju njihove primjene, kao i na stvaranje pretpostavki za njegovu dugoročnu održivost. Program CSSP ima cilj da osnaži i održi kapacitet bh. civilnog društva, kako bi ono uticalo na kreiranje i implementaciju javnih politika, koje su od interesa za građane BiH i to u sljedećim sektorima: (1) Zapošljavanje i tržište rada; (2) Politike ekonomskog razvoja; (3) Upravljanje javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta); (4) Obrazovanje; (5) Zdravstvo; (6) Zaštita okoliša i energetska efikasnost; (7) Poljoprivreda i ruralni razvoj; (8) Sektor pravosuđa; (9) Kultura, (10) Ljudska prava - marginalizovane grupe; (11) Prava žena i (12) Borba protiv korupcije. Vjerujući u svoje kapacitete i potencijal da uspješno odgovore izazovima ovog projekta, FSU u BiH i IBHI su se krajem januara 2014. godine prijavili na javni poziv za sektorske partnere Programa CSSP.

U periodu februar – april 2014. godine proveden je široki proces selekcije najboljih aplikanata – bh. organizacija civilnog društva (OCD) – sektorskih partnera Programa CSSP koje će biti odabrane da provode aktivnosti u pomenutih 12 sektora. U širokoj konkurenciji brojnih aplikanata za Program CSSP, FSU u BiH je u aprilu 2014. godine, zajedno sa partnerom IBHI-jem, odabrana za sektorskog partnera Programa CSSP za sektor ljudska prava – marginalizovane grupe.

Okosnicu Programa CSSP čine grantovi odabranim OCD u ukupnoj vrijednosti planiranih sredstava od 4,8 miliona USD za svih 12 sektora i za period od pet godina trajanja programa CSSP. Konkretno, u svakom od 12 sektora se dodjeljuju grantovi u svrhu:

1) razvoja sektorskih mreža stejkoholdera (okvirno raspoloživa sredstva 50.000 USD po sektoru);
2) vođenja kampanja javnog zagovaranja za rješavanje prioritetnih problema identifikovanih kroz sektorske mreže stejkholdera (okvirno raspoloživa sredstva 250.000 USD po sektoru),
3) kreiranja i realizacije strategija održivosti i komunikacije sa građanima (okvirno raspoloživa sredstva 100.000 USD po sektoru).

Prema procedurama implementacije Programa, sektorski partneri apliciraju posebno za svaki od grantova, uz predočavanje donatoru detaljnog i razrađenog plana implementacije i utroška sredstava.

U okviru implementacije programa CSSP je, pored ostalog, u novembru 2014. godine formirana koalicija marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ (vidjeti www.koma.ba ), koja će u naredne četiri godine provoditi kampanje javnog zagovaranja za rješavanje prioritetnih problema u sektoru ljudskih prava marginalizovanih grupa u BiH.

Naši korisnici

 • Slobodan Tešunović, Bijeljina

  Veoma mnogo mi znači što sam dobio mogućnost da se zaposlim u okviru ovog projekta, to znači sigurnost i egzistenciju za naše porodice. Na ovaj način zarađujemo i obezbjeđujemo staž. To što je u okviru projekta nabavljena nova oprema, kao što su trimeri i kamion, znači kvalitetniji rad i bolje uslove za rad na ovim poslovima. To vjerovatno stvara i mogućnost da ostanemo da radimo i nakon isteka projekta.

 • Bojana Glogovac, Trebinje

  Ova prilika za zapošljavanje na pet mjeseci u okviru projekta koji podržava Fondacija za socijalno uključivanje u BiH mi znači mnogo. Bila sam ovdje na radnoj okupaciji. Ovo je prvi put da sam zaposlena i da zarađujem novac.

 • Srećko Lalić, Trebinje

  Prije ovog projekta nisam imao mogućnosti da se zaposlim. Prije pet godina sam završio srednju ekonomsku školu i ovo mi je prvi put da sam u radnom odnosu, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i mogućnosti da se zaposlim. Mnogo mi znači što mi je data mogućnost da se zaposlim kroz ovaj projekat.

 • Almir Bakić, Tuzla

  Plastenik mi puno znači jer sam već godinama nezaposlen. Osoba sa invaliditetom sam od 2007. godine i ne mogu naći posao. Donacija plastenika mi je omogućila da ostvarim samozapošljavanje. Poslije špinata ću zasaditi luk i salatu, koje planiram prodati. Zahvaljujem Fondaciji za socijalno uključivanje u BiH i Udruženju "BOSPER" što su omogućili ljudima poput mene da uspiju da sami nešto ostvare.

 • Šefik Čajić, Tuzla

  Već 10 godina sam u penziji. Bolujem od bipolarne depresije. Rad u plasteniku mi dođe kao okupaciona terapija. Podršku mi pružaju supruga i mlađi sin. Špinat ću probati prodati na pijaci. Poslije špinata sam planirao da zasadim paradajz i papriku. Prodaja špinata i drugog povrća će pomoći mojoj porodici, s obzirom da primam minimalnu penziju.

 • Edin Korugić-Zahirović, Donji Vakuf

  Nas u domaćinstvu ima ukupno 7 članova. Ja sam ratni-vojni invalid sa 70% oštećenja i nezaposlen sam. Rad u plastenicima mi puno znači za finansijski boljitak, jer mi troje djece ide u školu, a primanja su slaba. Nadam se da ćemo ostvariti prodaju povrća i da će biti prilike da se zaposli još ljudi.

 • Ćamila Hadžić, Donji Vakuf

  Angažman na poslovima sadnje u plasteniku za mene znači da ću imati malo bolje uslove života i moći da zaradim nešto za svoju djecu. Svaka zarada nam je dobro došla pošto nas u porodici ima puno, plaćamo kiriju, školujemo troje djece a samo suprug radi. Nadam se da će biti još prilika za rad.

 • Duška Ševa-Majdandžić, Banja Luka

  Moj biznis plan je bila nabavka krave jer živim na selu. Već smo imali jednu kravu, ali jedna krava nije dovoljna. Zbog toga sam tražila nabavku još jedne krave jer to mnogo znači mom domaćinstvu, što finansijski zbog zarade, a što zbog naših potreba za mlijekom, sirom i kajmakom. Prodajom proizvoda pokušavamo da osiguramo zaradu. Pored prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda, godišnje se može prodati i jedno tele i zaraditi 1.000,00 KM.