FSU u BiH · Naše publikacije

Pretraga

Koalicija KOMA

Naši partneri

FSU u BiH je tokom četiri godine rada ostvarila saradnju i partnerstvo sa 56 vladinih institucija na svim nivoima i drugih javnih ustanova, koje su aktivno podržale i učestvovale u implementaciji 58 projekata NVO-a i preduzeća. Lista partnera FSU u BiH.

FSU u BiH Press kutak

Himna FSU u BiH

Osnivač

DonatoriNaše publikacije

FSU u BiH je veoma aktivna i u oblasti provođenja različitih istraživanja i procjena, izrade i izdavanja studija, analiza i izvještaja, te davanja preporuka vezanih za jačanje socijalnog uključivanja i poduzetništva, smanjenje siromaštva, razvoja civilnog društva i drugog.
U nastavku su naše publikacije:

Krug, Sarajevo, februar 2014.

Almanah predstavlja kompilaciju 58 projekata NVO-a i socijalnih preduzeća koje je FSU u BiH podržala u periodu 2010-2014, ostvarenih rezultata i izjava krajnjih korisnika i korisnica projekata.

PREUZMI PUBLIKACIJU 

Mi smo tu - Analiza trenutnog stanja svih osoba sa invaliditetom i mogućnosti njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, februar 2014.

Analiza daje detaljan pregled stanja osoba sa invaliditetom u BiH, analizirajući postojeći pravni okvir i praksu, te fokusirajući se na mogućnosti poboljšanja njihovog sveukupnog položaja i uslova života putem rehabilitacije, edukacije, zapošljavanja i samozapošljavanja. 

PREUZMI PUBLIKACIJU  

Reforma socijalne politike i NVO sektor u BiH – Od zaštite ka socijalnom uključivanju, Sarajevo, decembar 2013.

Policy brief daje detaljan pregled i analizu socio-ekonomske situacije u BiH, sistema socijalne zaštite, Strategije za jugoistočnu Evropu 2020, zaključno sa preporukama za razvoj socijalnog poduzetništva i uloge NVO-a u BiH.

Preuzmi publikaciju  

Pismo Glava – Izdvajanja vladinog sektora za nevladin sektor u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu, Sarajevo, februar 2013.

Istraživanje daje uvid u finansijske parametre i podatke o izdvajanjima vladinog sektora za NVO-e za 2012. godinu koji reflektuju uspješnost saradnje dva sektora, kao i proces uspostavljanja institucionalne saradnje i partnerstva između vladinih tijela i organizacija civilnog društva.

Preuzmi publikaciju 

Spona, Sarajevo, februar 2013.

Almanah predstavlja prezentaciju 48 projekata koje je FSU u BiH podržavala u periodu 2010-2013 zajedno sa rezultatima i postignućima projekata, dobrim praksama, te izjavama i fotografijama korisnika.

Preuzmi publikaciju  

Donatori u BiH – Podrška razvoju NVO sektora, Sarajevo, februar 2013.

Kritička analiza o dodjelama, transparentnosti i efikasnosti međunarodne pomoći za rad NVO sektora uz praktične preporuke kako postići bolju efikasnost i usmjeravanje međunarodnih donacija.

Preuzmi publikaciju 

Izvještaj o procjeni socijalnog poduzetništva u BiH, Sarajevo, august 2012.

Izvještaj daje pregled svih aspekata socijalnog poduzetništva u BiH – pravnog okvira, slučajeva dobre prakse, saradnje i povezanosti socijalnog poduzetništva i organizacija civilnog društva posebno u pogledu njihove održivosti kao i mapiranje domaćih i međunarodnih aktera aktivnih u ovoj oblasti.

Preuzmi publikaciju 

Ko? Kako? Zašto? – Regionalna saradnja NVO-a u smanjenju socijalne isključenosti i siromaštva, Sarajevo, februar 2012.

Studija analizira probleme siromaštva, socijalne isključenosti, sistema socijalne zaštite, položaja marginaliziranih grupa, kapacitete i rad NVO sektora i medija u regionu Zapadnog Balkana i daje sveobuhvatne i praktične preporuke kako riješiti ove probleme putem regionalne saradnje NVO-a na Zapadnom Balkanu.

Preuzmi publikaciju Naši korisnici

 • Slobodan Tešunović, Bijeljina

  Veoma mnogo mi znači što sam dobio mogućnost da se zaposlim u okviru ovog projekta, to znači sigurnost i egzistenciju za naše porodice. Na ovaj način zarađujemo i obezbjeđujemo staž. To što je u okviru projekta nabavljena nova oprema, kao što su trimeri i kamion, znači kvalitetniji rad i bolje uslove za rad na ovim poslovima. To vjerovatno stvara i mogućnost da ostanemo da radimo i nakon isteka projekta.

 • Bojana Glogovac, Trebinje

  Ova prilika za zapošljavanje na pet mjeseci u okviru projekta koji podržava Fondacija za socijalno uključivanje u BiH mi znači mnogo. Bila sam ovdje na radnoj okupaciji. Ovo je prvi put da sam zaposlena i da zarađujem novac.

 • Srećko Lalić, Trebinje

  Prije ovog projekta nisam imao mogućnosti da se zaposlim. Prije pet godina sam završio srednju ekonomsku školu i ovo mi je prvi put da sam u radnom odnosu, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i mogućnosti da se zaposlim. Mnogo mi znači što mi je data mogućnost da se zaposlim kroz ovaj projekat.

 • Almir Bakić, Tuzla

  Plastenik mi puno znači jer sam već godinama nezaposlen. Osoba sa invaliditetom sam od 2007. godine i ne mogu naći posao. Donacija plastenika mi je omogućila da ostvarim samozapošljavanje. Poslije špinata ću zasaditi luk i salatu, koje planiram prodati. Zahvaljujem Fondaciji za socijalno uključivanje u BiH i Udruženju "BOSPER" što su omogućili ljudima poput mene da uspiju da sami nešto ostvare.

 • Šefik Čajić, Tuzla

  Već 10 godina sam u penziji. Bolujem od bipolarne depresije. Rad u plasteniku mi dođe kao okupaciona terapija. Podršku mi pružaju supruga i mlađi sin. Špinat ću probati prodati na pijaci. Poslije špinata sam planirao da zasadim paradajz i papriku. Prodaja špinata i drugog povrća će pomoći mojoj porodici, s obzirom da primam minimalnu penziju.

 • Edin Korugić-Zahirović, Donji Vakuf

  Nas u domaćinstvu ima ukupno 7 članova. Ja sam ratni-vojni invalid sa 70% oštećenja i nezaposlen sam. Rad u plastenicima mi puno znači za finansijski boljitak, jer mi troje djece ide u školu, a primanja su slaba. Nadam se da ćemo ostvariti prodaju povrća i da će biti prilike da se zaposli još ljudi.

 • Ćamila Hadžić, Donji Vakuf

  Angažman na poslovima sadnje u plasteniku za mene znači da ću imati malo bolje uslove života i moći da zaradim nešto za svoju djecu. Svaka zarada nam je dobro došla pošto nas u porodici ima puno, plaćamo kiriju, školujemo troje djece a samo suprug radi. Nadam se da će biti još prilika za rad.

 • Duška Ševa-Majdandžić, Banja Luka

  Moj biznis plan je bila nabavka krave jer živim na selu. Već smo imali jednu kravu, ali jedna krava nije dovoljna. Zbog toga sam tražila nabavku još jedne krave jer to mnogo znači mom domaćinstvu, što finansijski zbog zarade, a što zbog naših potreba za mlijekom, sirom i kajmakom. Prodajom proizvoda pokušavamo da osiguramo zaradu. Pored prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda, godišnje se može prodati i jedno tele i zaraditi 1.000,00 KM.