FSU u BiH · Naše publikacije

Pretraga

Koalicija KOMA

Naši partneri

FSU u BiH je tokom četiri godine rada ostvarila saradnju i partnerstvo sa 56 vladinih institucija na svim nivoima i drugih javnih ustanova, koje su aktivno podržale i učestvovale u implementaciji 58 projekata NVO-a i preduzeća. Lista partnera FSU u BiH.

FSU u BiH Press kutak

Himna FSU u BiH

Osnivač

DonatoriNaše publikacije

FSU u BiH je veoma aktivna i u oblasti provođenja različitih istraživanja i procjena, izrade i izdavanja studija, analiza i izvještaja, te davanja preporuka vezanih za jačanje socijalnog uključivanja i poduzetništva, smanjenje siromaštva, razvoja civilnog društva i drugog.
U nastavku su naše publikacije:

Nisam više sam! Sarajevo, februar 2012.

Almanah daje pregled FSU u BiH projekata drugog kruga 2011/2012. i ostvarenih rezultata, zajedno sa izjavama i fotografijama korisnika projekata.

Preuzmi publikaciju 

Mit i stvarnost civilnog društva – Uloga civilnog društva u jačanju socijalne uključenosti i smanjenju siromaštva, Sarajevo, februar 2011.

Analiza u Studiji bazira se na holističkom pristupu problemima siromaštva, socijalne isključenosti, sistema socijalne zaštite BiH, položaja ranjivih grupa, veličini, strukturi i izvorima finansiranja NVO sektora i medija.
Studija daje preporuke za jačanje uloge NVO-a u procesima socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva, partnerstvo sa vladinim institucijama, umrežavanje NVO-a, potrebne pravne reforme i drugo.

Preuzmi publikaciju  

Na pola puta – Izdvajanja vladinog sektora za nevladin sektor u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu, Sarajevo, februar 2011.

Istraživanje daje detaljne i pouzdane podatke o izdvajanjima vladinog sektora za nevladin za 2010. godinu po nivoima vlasti i sektorima djelovanja NVO-a.

Preuzmi publikaciju  Preuzmi prezentaciju 

Prijateljstvo se rađa, Sarajevo, februar 2011.

Almanah daje uvid u efekte i uticaj koji je FSU u BiH ostvarila tokom prve godine podrške projektima NVO-a 2010/2011 aktivnim u oblasti socijalnog uključivanja, socijalnog poduzetništva i smanjenja siromaštva.

Preuzmi publikaciju 

Izazovi civilnog društva u Bosni i Hercegovini, april 2011.

Analiza daje kratak pregled civilnog sektora u BiH, izazove i poteškoće u sektoru završno sa preporukama za OCD-e, predstavnike vlada i građane u cilju unaprjeđenja stanja u civilnom društvu u BiH.

Preuzmi publikaciju 

Jačanje profesionalnih kapaciteta nevladinih organizacija, Sarajevo, IBHI, oktobar 2009.

Publikaciju je izdao osnivač FSU u BiH, Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) u okviru pripremne faze i osnivanja FSU u BiH.

Preuzmi publikaciju Preuzmi prezentaciju 

Analiza NVO sektora iz perspektive socijalnog uključivanja, IBHI, Sarajevo, oktobar 2009.

Preuzmi publikaciju Preuzmi prezentaciju 

Pilot istraživanje: Prioriteti i načini distribucije opštinskih/općinskih sredstava za nevladine organizacije u BiH, IBHI, Sarajevo, oktobar 2009.

Preuzmi publikaciju Naši korisnici

 • Slobodan Tešunović, Bijeljina

  Veoma mnogo mi znači što sam dobio mogućnost da se zaposlim u okviru ovog projekta, to znači sigurnost i egzistenciju za naše porodice. Na ovaj način zarađujemo i obezbjeđujemo staž. To što je u okviru projekta nabavljena nova oprema, kao što su trimeri i kamion, znači kvalitetniji rad i bolje uslove za rad na ovim poslovima. To vjerovatno stvara i mogućnost da ostanemo da radimo i nakon isteka projekta.

 • Bojana Glogovac, Trebinje

  Ova prilika za zapošljavanje na pet mjeseci u okviru projekta koji podržava Fondacija za socijalno uključivanje u BiH mi znači mnogo. Bila sam ovdje na radnoj okupaciji. Ovo je prvi put da sam zaposlena i da zarađujem novac.

 • Srećko Lalić, Trebinje

  Prije ovog projekta nisam imao mogućnosti da se zaposlim. Prije pet godina sam završio srednju ekonomsku školu i ovo mi je prvi put da sam u radnom odnosu, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i mogućnosti da se zaposlim. Mnogo mi znači što mi je data mogućnost da se zaposlim kroz ovaj projekat.

 • Almir Bakić, Tuzla

  Plastenik mi puno znači jer sam već godinama nezaposlen. Osoba sa invaliditetom sam od 2007. godine i ne mogu naći posao. Donacija plastenika mi je omogućila da ostvarim samozapošljavanje. Poslije špinata ću zasaditi luk i salatu, koje planiram prodati. Zahvaljujem Fondaciji za socijalno uključivanje u BiH i Udruženju "BOSPER" što su omogućili ljudima poput mene da uspiju da sami nešto ostvare.

 • Šefik Čajić, Tuzla

  Već 10 godina sam u penziji. Bolujem od bipolarne depresije. Rad u plasteniku mi dođe kao okupaciona terapija. Podršku mi pružaju supruga i mlađi sin. Špinat ću probati prodati na pijaci. Poslije špinata sam planirao da zasadim paradajz i papriku. Prodaja špinata i drugog povrća će pomoći mojoj porodici, s obzirom da primam minimalnu penziju.

 • Edin Korugić-Zahirović, Donji Vakuf

  Nas u domaćinstvu ima ukupno 7 članova. Ja sam ratni-vojni invalid sa 70% oštećenja i nezaposlen sam. Rad u plastenicima mi puno znači za finansijski boljitak, jer mi troje djece ide u školu, a primanja su slaba. Nadam se da ćemo ostvariti prodaju povrća i da će biti prilike da se zaposli još ljudi.

 • Ćamila Hadžić, Donji Vakuf

  Angažman na poslovima sadnje u plasteniku za mene znači da ću imati malo bolje uslove života i moći da zaradim nešto za svoju djecu. Svaka zarada nam je dobro došla pošto nas u porodici ima puno, plaćamo kiriju, školujemo troje djece a samo suprug radi. Nadam se da će biti još prilika za rad.

 • Duška Ševa-Majdandžić, Banja Luka

  Moj biznis plan je bila nabavka krave jer živim na selu. Već smo imali jednu kravu, ali jedna krava nije dovoljna. Zbog toga sam tražila nabavku još jedne krave jer to mnogo znači mom domaćinstvu, što finansijski zbog zarade, a što zbog naših potreba za mlijekom, sirom i kajmakom. Prodajom proizvoda pokušavamo da osiguramo zaradu. Pored prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda, godišnje se može prodati i jedno tele i zaraditi 1.000,00 KM.