FSU u BiH · Socijalno uključivanje

Pretraga

Koalicija KOMA

Naši partneri

FSU u BiH je tokom četiri godine rada ostvarila saradnju i partnerstvo sa 56 vladinih institucija na svim nivoima i drugih javnih ustanova, koje su aktivno podržale i učestvovale u implementaciji 58 projekata NVO-a i preduzeća. Lista partnera FSU u BiH.

FSU u BiH Press kutak

Himna FSU u BiH

Osnivač

DonatoriSocijalno poduzetništvo

Socijalna ekonomija podrazumijeva primat socijalnih ciljeva u odnosu na ekonomske, ali se socijalni ciljevi ostvaruju ekonomskim načinom djelovanja.

Socijalno poduzetništvo predstavlja upotrebu poduzetničkog ponašanja za postizanje socijalnih ciljeva i dobrobiti za zajednicu. Koncept socijalnog poduzetništva obuhvata različite ekonomske inicijative koje ne teže prevashodno ostvarivanju profita, već su usmjerene ka ostvarivanju javnog interesa ili interesa određenih socijalno isključenih grupa stanovništva.

U cilju razvoja socijalnog poduzetništva u BiH i korištenja postojećih resursa, FSU u BiH je provela istraživanje i izradila Izvještaj o procjeni socijalnog poduzetništva u Bosni Hercegovini sa praktičnim preporukama za razvoj aktivnosti socijalnog poduzetništva. PREUZMI IZVJEŠTAJ BHS/EN.

FSU u BiH je u periodu 2010-2014. podržala NVO projekte fokusirane na socijalno poduzetništvo ukupnom sumom od 1.168.725,57 KM, od čega je učešće FSU u BiH bilo 799.085,34 KM, a domaće učešće 369.640,23 KM.
Podržane su slijedeće organizacije i projekti:

ORGANIZACIJA/PREDUZEĆE: NAZIV PROJEKTA:
Agencija za ekonomski razvoj Hercegovine – REDAH, Mostar “Podrška ranjivim grupama na području općina Konjic i Široki Brijeg kroz podizanje nasada jagodastog voća”
Udruga poduzetnika i poslodavaca – UPIP, Žepče “Ostati i opstati u Željeznom Polju”
Vanjskotrgovinska komora BiH – Institut za edukaciju ECOS, Sarajevo “Socijalna, poduzetnička i e-inkluzija žena 40+”
Ekološka koalicija unskog sliva – “EKUS”, Bihać “Samozapošljavanje ugroženih lica kroz organiziranu povrtlarsku proizvodnju”
Udruženje poljoprivrednih proizvođača Poljotes – UPP Poljotes, Teslić “Proizvodnjom maline do novih radnih mjesta”
Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče – UPIP Žepče “Ljudi za ljude”
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH – VTK BiH, Institut za edukaciju ECOS, Sarajevo “Daj ideju – postani poduzetnica!”
Udruženje građana „Viktorija“, Banja Luka “Terapijska zajednica za socijalno ugrožene zavisnike”
Udruženje osoba s invaliditetom, Berkovići “Pružimo ruku”
Udruženje pčelara “Polen”, Donji Vakuf “Stvaranje uslova za nova radna mjesta kroz uzgoj malina na 1 ha”
Udruženje za razvoj „LEDA“, Zenica "Smanjenje socijalne isključenosti kroz uzgoj gljiva bukovača“
Udruženje građana „Viktorija“, Banja Luka "Ulog u budućnost“
Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Zavičaj”, Višegrad “Podrška za bolji život“
Udruženje građana „BOSPER“, Tuzla "Socijalno uključivanje osoba sa invaliditetom kroz upošljavanje u poljoprivredi“
Udruženje građana „Snaga“, Mostar "Osobe sa invaliditetom mogu da rade i treba da rade“
Udruženje volontera „Zajedno bolji“, Donji Vakuf "Plasteničkom proizvodnjom na poljoprivrednom zemljištu do poboljšanja socio-ekonomske slike općine Donji Vakuf“
Organizacija amputiraca „UDAS“, Banja Luka "Pokreni se!“
Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“, Trebinje "Zapošljavanje – najbolji način zbrinjavanja i socijalnog uključivanja i za korisnike i za društvo“
Udruženje građana „HOME“, Trebinje "Osobe sa invaliditetom (OSI) kao pokretači porodičnog biznisa“
Društvo za slijepa i slabovidna lica – „TMP“ d.o.o, Sarajevo "Povećanje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom kroz njihovu dodatnu profesionalnu rehabilitaciju 2013.“
Preduzeće za zapošljavanje invalida – „Patriot“ d.o.o, Bijeljina "Održavanje zelenih površina“
Savez slijepih Republike Srpske, Banja Luka "Masažom i muzikom do posla"
Udruženje “Život sa Down sindromom“, Sarajevo "Unaprjeđenje kvaliteta podrške u provedbi inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo"Naši korisnici

 • Slobodan Tešunović, Bijeljina

  Veoma mnogo mi znači što sam dobio mogućnost da se zaposlim u okviru ovog projekta, to znači sigurnost i egzistenciju za naše porodice. Na ovaj način zarađujemo i obezbjeđujemo staž. To što je u okviru projekta nabavljena nova oprema, kao što su trimeri i kamion, znači kvalitetniji rad i bolje uslove za rad na ovim poslovima. To vjerovatno stvara i mogućnost da ostanemo da radimo i nakon isteka projekta.

 • Bojana Glogovac, Trebinje

  Ova prilika za zapošljavanje na pet mjeseci u okviru projekta koji podržava Fondacija za socijalno uključivanje u BiH mi znači mnogo. Bila sam ovdje na radnoj okupaciji. Ovo je prvi put da sam zaposlena i da zarađujem novac.

 • Srećko Lalić, Trebinje

  Prije ovog projekta nisam imao mogućnosti da se zaposlim. Prije pet godina sam završio srednju ekonomsku školu i ovo mi je prvi put da sam u radnom odnosu, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i mogućnosti da se zaposlim. Mnogo mi znači što mi je data mogućnost da se zaposlim kroz ovaj projekat.

 • Almir Bakić, Tuzla

  Plastenik mi puno znači jer sam već godinama nezaposlen. Osoba sa invaliditetom sam od 2007. godine i ne mogu naći posao. Donacija plastenika mi je omogućila da ostvarim samozapošljavanje. Poslije špinata ću zasaditi luk i salatu, koje planiram prodati. Zahvaljujem Fondaciji za socijalno uključivanje u BiH i Udruženju "BOSPER" što su omogućili ljudima poput mene da uspiju da sami nešto ostvare.

 • Šefik Čajić, Tuzla

  Već 10 godina sam u penziji. Bolujem od bipolarne depresije. Rad u plasteniku mi dođe kao okupaciona terapija. Podršku mi pružaju supruga i mlađi sin. Špinat ću probati prodati na pijaci. Poslije špinata sam planirao da zasadim paradajz i papriku. Prodaja špinata i drugog povrća će pomoći mojoj porodici, s obzirom da primam minimalnu penziju.

 • Edin Korugić-Zahirović, Donji Vakuf

  Nas u domaćinstvu ima ukupno 7 članova. Ja sam ratni-vojni invalid sa 70% oštećenja i nezaposlen sam. Rad u plastenicima mi puno znači za finansijski boljitak, jer mi troje djece ide u školu, a primanja su slaba. Nadam se da ćemo ostvariti prodaju povrća i da će biti prilike da se zaposli još ljudi.

 • Ćamila Hadžić, Donji Vakuf

  Angažman na poslovima sadnje u plasteniku za mene znači da ću imati malo bolje uslove života i moći da zaradim nešto za svoju djecu. Svaka zarada nam je dobro došla pošto nas u porodici ima puno, plaćamo kiriju, školujemo troje djece a samo suprug radi. Nadam se da će biti još prilika za rad.

 • Duška Ševa-Majdandžić, Banja Luka

  Moj biznis plan je bila nabavka krave jer živim na selu. Već smo imali jednu kravu, ali jedna krava nije dovoljna. Zbog toga sam tražila nabavku još jedne krave jer to mnogo znači mom domaćinstvu, što finansijski zbog zarade, a što zbog naših potreba za mlijekom, sirom i kajmakom. Prodajom proizvoda pokušavamo da osiguramo zaradu. Pored prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda, godišnje se može prodati i jedno tele i zaraditi 1.000,00 KM.