FSU u BiH · Tenderi

Pretraga

Koalicija KOMA

Naši partneri

FSU u BiH je tokom četiri godine rada ostvarila saradnju i partnerstvo sa 56 vladinih institucija na svim nivoima i drugih javnih ustanova, koje su aktivno podržale i učestvovale u implementaciji 58 projekata NVO-a i preduzeća. Lista partnera FSU u BiH.

FSU u BiH Press kutak

Himna FSU u BiH

Osnivač

DonatoriZatvoreni tenderi

JAVNI POZIV ZA PR AGENCIJU

Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju
(IBHI) implementiraju projekat “Build up for Social Inclusion Advocacy Platform in Bosnia and
Herzegovina #BuildUp4SIAPinBiH“ koji finansira Evropska unija.


Opšti cilj projekta “Build up for Social Inclusion Advocacy Platform in Bosnia and Herzegovina
#BuildUp4SIAPinBiH“  je  “Razvoj  i  jačanje  uloge,  kapaciteta  i  vidljivosti  mreže  organizacija
civilnog društva “Koalicija marginalizovanih grupa u BiH - KOMA” za sudjelovanje u društvenim
aktivnostima  stvaranja  javnih  politika  i  zagovaranje  prava  marginalizovane  populacije  kao
preduslova za pravednije i otvorenije društvo koje podržava procese integracije BiH u EU“.
Jedna od projektnih aktivnosti je i izrada Komunikacijskog plana. 


Komunikacijski plan će uključiti četiri ključne komponente: 
1. Snažnu komponentu 'outreach-a'
2. Izradu i objave (audio, video, online i štampani materijali)
3. Promociju događaja i projektnih aktivnosti
4. Medijski plasman.
 
Komunikacijski  plan  će  poštovati  zahtjeve  komunikacije  i  vidljivosti  Evropske  unije
(Communication and Visibilty Requirements).


Jedan  od  ključnih  ciljeva  Komunikacijskog  plana  je  pružanje  informacija  široj  publici  i
zainteresovanim stranama o specifičnim ciljevima pomoći EU u oblasti socijalne uključenosti na
način da se kreiraju i predstave ljudske priče i prikažu pozitivni primjeri. Komponenta outreach-
a će biti osmišljena tako da podrži projektne aktivnosti na terenu popraćene medijima i javnom
promocijom. Izrada i plasiranje promotivnog materijala će podržati i promovisati sve rezultate
projekta. 


Za  detaljnije  informacije  o  predviđenim  zadacima  i  očekivanim  rezultatima  angažmana  PR
Agencije pogledajte opis aktivnosti (ToR) koji je u prilogu javnog poziva.


Molimo sve zainteresovane strane za ovaj javni poziv da se prijave i dostave svoju tehničku i
finansijsku  ponudu.  Odabir  i  dodjela  ugovora  će  se  zasnivati  na  ocjeni  obje  ponude.  Kvalitet
tehničke ponude nosi 60%, a finansijska ponuda 40%. 


Tehničku i finansijsku ponudu treba poslati na email sif@sif.ba najdalje do 07. januara
2019. godine do 17 sati.

Objavu tendera možete preuzeti u PDF formatu na OVOM LINKU

Detaljnije informacije o Opisu poslova možete vidjeti u dokumentu ispod

Call for proposals PR AGENCY Naši korisnici

 • Slobodan Tešunović, Bijeljina

  Veoma mnogo mi znači što sam dobio mogućnost da se zaposlim u okviru ovog projekta, to znači sigurnost i egzistenciju za naše porodice. Na ovaj način zarađujemo i obezbjeđujemo staž. To što je u okviru projekta nabavljena nova oprema, kao što su trimeri i kamion, znači kvalitetniji rad i bolje uslove za rad na ovim poslovima. To vjerovatno stvara i mogućnost da ostanemo da radimo i nakon isteka projekta.

 • Bojana Glogovac, Trebinje

  Ova prilika za zapošljavanje na pet mjeseci u okviru projekta koji podržava Fondacija za socijalno uključivanje u BiH mi znači mnogo. Bila sam ovdje na radnoj okupaciji. Ovo je prvi put da sam zaposlena i da zarađujem novac.

 • Srećko Lalić, Trebinje

  Prije ovog projekta nisam imao mogućnosti da se zaposlim. Prije pet godina sam završio srednju ekonomsku školu i ovo mi je prvi put da sam u radnom odnosu, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i mogućnosti da se zaposlim. Mnogo mi znači što mi je data mogućnost da se zaposlim kroz ovaj projekat.

 • Almir Bakić, Tuzla

  Plastenik mi puno znači jer sam već godinama nezaposlen. Osoba sa invaliditetom sam od 2007. godine i ne mogu naći posao. Donacija plastenika mi je omogućila da ostvarim samozapošljavanje. Poslije špinata ću zasaditi luk i salatu, koje planiram prodati. Zahvaljujem Fondaciji za socijalno uključivanje u BiH i Udruženju "BOSPER" što su omogućili ljudima poput mene da uspiju da sami nešto ostvare.

 • Šefik Čajić, Tuzla

  Već 10 godina sam u penziji. Bolujem od bipolarne depresije. Rad u plasteniku mi dođe kao okupaciona terapija. Podršku mi pružaju supruga i mlađi sin. Špinat ću probati prodati na pijaci. Poslije špinata sam planirao da zasadim paradajz i papriku. Prodaja špinata i drugog povrća će pomoći mojoj porodici, s obzirom da primam minimalnu penziju.

 • Edin Korugić-Zahirović, Donji Vakuf

  Nas u domaćinstvu ima ukupno 7 članova. Ja sam ratni-vojni invalid sa 70% oštećenja i nezaposlen sam. Rad u plastenicima mi puno znači za finansijski boljitak, jer mi troje djece ide u školu, a primanja su slaba. Nadam se da ćemo ostvariti prodaju povrća i da će biti prilike da se zaposli još ljudi.

 • Ćamila Hadžić, Donji Vakuf

  Angažman na poslovima sadnje u plasteniku za mene znači da ću imati malo bolje uslove života i moći da zaradim nešto za svoju djecu. Svaka zarada nam je dobro došla pošto nas u porodici ima puno, plaćamo kiriju, školujemo troje djece a samo suprug radi. Nadam se da će biti još prilika za rad.

 • Duška Ševa-Majdandžić, Banja Luka

  Moj biznis plan je bila nabavka krave jer živim na selu. Već smo imali jednu kravu, ali jedna krava nije dovoljna. Zbog toga sam tražila nabavku još jedne krave jer to mnogo znači mom domaćinstvu, što finansijski zbog zarade, a što zbog naših potreba za mlijekom, sirom i kajmakom. Prodajom proizvoda pokušavamo da osiguramo zaradu. Pored prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda, godišnje se može prodati i jedno tele i zaraditi 1.000,00 KM.