Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini

Pretraga

Koalicija KOMA

Naši partneri

FSU u BiH je tokom četiri godine rada ostvarila saradnju i partnerstvo sa 56 vladinih institucija na svim nivoima i drugih javnih ustanova, koje su aktivno podržale i učestvovale u implementaciji 58 projekata NVO-a i preduzeća. Lista partnera FSU u BiH.

FSU u BiH Press kutak

Himna FSU u BiH

Osnivač

DonatoriFSU u BiH i IBHI postali strateški partneri Programa održivosti civilnog sektora u BiH CSSP za sektor ljudskih prava – marginalizovanih grupa

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) je, zajedno sa partnerskom organizacijom Inicijativom za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), izabrana za strateškog partnera za sektor ljudskih prava – marginalizovanih grupa u okviru USAID Programa održivosti civilnog društva (CSSP), kojeg kao primarni implementatori provode CCI i CPCD.

Dodijeljena uloga strateškog partnera predstavlja priznanje za dosadašnji predani rad FSU u BiH na razvijanju kapaciteta i uloge nevladinog sektora u cilju stvaranja aktivnog i vitalnog civilnog društva sačinjenog od posvećenih i funkcionalnih NVO-a koji promovišu i koji su partner javnom i privatnom sektoru u obezbjeđivanju jednakih mogućnosti i potpunog ostvarivanja ljudskih prava za sve građane uključujući, posebno marginalizovane grupe.

Činjenica da je FSU u BiH postala sektorski partner programa CSSP predstavlja i priznanje brojnim partnerima FSU u BiH  – nevladinim organizacijama i socijalnim preduzećima koji su u protekle četiri godine, 2010-2014, uz podršku FSU u BiH i putem udruživanja sredstava sa domaćim budžetima implementirali 58 projekata. Projekti su u ovom periodu podržani  u iznosu od 3.230.727,66 KM, od čega su 2.042.487,85 KM sredstva FSU u BiH, dok su 1.188.239,81 KM sredstva domaćih budžeta. Pružajući konkretnu podršku smanjenju siromaštva i povećanju socijalne uključenosti najranjivijih grupa, putem ovih projekata pružena je pomoć za 56.570 korisnika iz najugroženijih i najmarginalizovanijih grupa. Kao rezultat pružene podrške FSU u BiH je dala doprinos smanjenju siromaštva u Bosni i Hercegovini za 8,4%.

Ovo  je također priznanje i kontinuiranoj aktivnosti FSU u BiH  na ostvarivanju saradnje i trajnih partnerstava sa 56 bh. institucija na svim nivoima vlasti koji zajedno sa FSU u BiH prepoznaju potrebu većeg angažmana na socijalnoj uključenosti i poštivanju ljudskih prava sa akcentom na marginalizovane grupe.

Ipak, uloga koja dodijeljena FSU u BiH i IBHI-ju predstavlja veliku obavezu i odgovornost i ukazuje na put na kojem nas u naredne četiri godine implementacije Programa CSSP očekuje mnogo rada, napora, zalaganja i uključenosti svih koji su do sada i koji će u budućnosti biti naši saradnici, implementacijski partneri ili krajnji korisnici.Naši korisnici

 • Slobodan Tešunović, Bijeljina

  Veoma mnogo mi znači što sam dobio mogućnost da se zaposlim u okviru ovog projekta, to znači sigurnost i egzistenciju za naše porodice. Na ovaj način zarađujemo i obezbjeđujemo staž. To što je u okviru projekta nabavljena nova oprema, kao što su trimeri i kamion, znači kvalitetniji rad i bolje uslove za rad na ovim poslovima. To vjerovatno stvara i mogućnost da ostanemo da radimo i nakon isteka projekta.

 • Bojana Glogovac, Trebinje

  Ova prilika za zapošljavanje na pet mjeseci u okviru projekta koji podržava Fondacija za socijalno uključivanje u BiH mi znači mnogo. Bila sam ovdje na radnoj okupaciji. Ovo je prvi put da sam zaposlena i da zarađujem novac.

 • Srećko Lalić, Trebinje

  Prije ovog projekta nisam imao mogućnosti da se zaposlim. Prije pet godina sam završio srednju ekonomsku školu i ovo mi je prvi put da sam u radnom odnosu, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i mogućnosti da se zaposlim. Mnogo mi znači što mi je data mogućnost da se zaposlim kroz ovaj projekat.

 • Almir Bakić, Tuzla

  Plastenik mi puno znači jer sam već godinama nezaposlen. Osoba sa invaliditetom sam od 2007. godine i ne mogu naći posao. Donacija plastenika mi je omogućila da ostvarim samozapošljavanje. Poslije špinata ću zasaditi luk i salatu, koje planiram prodati. Zahvaljujem Fondaciji za socijalno uključivanje u BiH i Udruženju "BOSPER" što su omogućili ljudima poput mene da uspiju da sami nešto ostvare.

 • Šefik Čajić, Tuzla

  Već 10 godina sam u penziji. Bolujem od bipolarne depresije. Rad u plasteniku mi dođe kao okupaciona terapija. Podršku mi pružaju supruga i mlađi sin. Špinat ću probati prodati na pijaci. Poslije špinata sam planirao da zasadim paradajz i papriku. Prodaja špinata i drugog povrća će pomoći mojoj porodici, s obzirom da primam minimalnu penziju.

 • Edin Korugić-Zahirović, Donji Vakuf

  Nas u domaćinstvu ima ukupno 7 članova. Ja sam ratni-vojni invalid sa 70% oštećenja i nezaposlen sam. Rad u plastenicima mi puno znači za finansijski boljitak, jer mi troje djece ide u školu, a primanja su slaba. Nadam se da ćemo ostvariti prodaju povrća i da će biti prilike da se zaposli još ljudi.

 • Ćamila Hadžić, Donji Vakuf

  Angažman na poslovima sadnje u plasteniku za mene znači da ću imati malo bolje uslove života i moći da zaradim nešto za svoju djecu. Svaka zarada nam je dobro došla pošto nas u porodici ima puno, plaćamo kiriju, školujemo troje djece a samo suprug radi. Nadam se da će biti još prilika za rad.

 • Duška Ševa-Majdandžić, Banja Luka

  Moj biznis plan je bila nabavka krave jer živim na selu. Već smo imali jednu kravu, ali jedna krava nije dovoljna. Zbog toga sam tražila nabavku još jedne krave jer to mnogo znači mom domaćinstvu, što finansijski zbog zarade, a što zbog naših potreba za mlijekom, sirom i kajmakom. Prodajom proizvoda pokušavamo da osiguramo zaradu. Pored prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda, godišnje se može prodati i jedno tele i zaraditi 1.000,00 KM.