Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini

Pretraga

Koalicija KOMA

Naši partneri

FSU u BiH je tokom četiri godine rada ostvarila saradnju i partnerstvo sa 56 vladinih institucija na svim nivoima i drugih javnih ustanova, koje su aktivno podržale i učestvovale u implementaciji 58 projekata NVO-a i preduzeća. Lista partnera FSU u BiH.

FSU u BiH Press kutak

Himna FSU u BiH

Osnivač

DonatoriOdržan Okrugli sto „Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti – problemi, rješenja i načini njihove realizacije kroz kampanje zagovaranja“

slika...

Okrugli sto je organizovan u sklopu aktivnosti novoformirane koalicije za javno zagovaranje u sektoru ljudskih prava marginalizovanih grupa - „KOMA“, uz podršku USAID-a. Koalicija vrši pripreme za pokretanje kampanje javnog zagovaranja u oblasti donošenja (entitetskih) mjera za uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti za sve građane, uključujući i one iz marginalizovanih grupa.

Kao jedan od uvodničara okruglog stola, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Dobrica Jonjićistakao je da su potrebne korjenite reforme u sistemu socijalne zaštite s ciljem izjednačavanja mogućnosti svih građana.„Prava unutar sistema se trebaju ostvarivati prema jasno utvrđenim i izmjerenim potrebama, a ne prema statusu. Dešavaju se kvalitetni pomaci u tom pravcu i jedan od njih je formiranje Koalicije marginalizovanih građana – KOMA“, naglasio je Jonjić.

Ljubo Lepir, pomoćnik ministra Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i uvodničar okruglog stola je naglasio da je pitanje socijalne sigurnosti jedan od prioriteta vlasti u Republici Srpskoj. „Diskriminacija je prisutna u svim aspektima života širom BiH. Dobra strana naše tradicije je solidarnost i sistemi socijalne zaštite tu tradiciju trebaju da njeguju i koriste kao resurs“, istakao je g. Lepir.

U širokoj diskusiji koja je uslijedila zaključeno je da unapređenje javnih politika u oblasti  socijalne zaštite treba da rezultira boljim ostvarivanjem socijalnih ljudskih prava i boljim ciljanjem potreba marginalizovanih grupa. Teži se pravednijoj raspodjeli naknada u okviru socijalne politike s ciljem pružanja minimuma socijalne sigurnosti, ujednačenog unutar entiteta, čime će se stvoriti uslovi za otklanjanje postojeće teritorijalne diskriminacije među korisnicima i približavanje društvu jednakih mogućnosti za sve građane.

Ovaj i drugi zaključci opširne diskusije na okruglom stolu će biti podloga za buduće djelovanje Koalicije „KOMA“ i pokretanje kampanje javnog zagovaranja početkom 2015. godine.

 Za više detalja kontaktirajte sekretarijat Koalicije „KOMA“ - Fondaciju za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, broj 033 219 313 ili e-mail sif@sif.baNaši korisnici

 • Slobodan Tešunović, Bijeljina

  Veoma mnogo mi znači što sam dobio mogućnost da se zaposlim u okviru ovog projekta, to znači sigurnost i egzistenciju za naše porodice. Na ovaj način zarađujemo i obezbjeđujemo staž. To što je u okviru projekta nabavljena nova oprema, kao što su trimeri i kamion, znači kvalitetniji rad i bolje uslove za rad na ovim poslovima. To vjerovatno stvara i mogućnost da ostanemo da radimo i nakon isteka projekta.

 • Bojana Glogovac, Trebinje

  Ova prilika za zapošljavanje na pet mjeseci u okviru projekta koji podržava Fondacija za socijalno uključivanje u BiH mi znači mnogo. Bila sam ovdje na radnoj okupaciji. Ovo je prvi put da sam zaposlena i da zarađujem novac.

 • Srećko Lalić, Trebinje

  Prije ovog projekta nisam imao mogućnosti da se zaposlim. Prije pet godina sam završio srednju ekonomsku školu i ovo mi je prvi put da sam u radnom odnosu, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i mogućnosti da se zaposlim. Mnogo mi znači što mi je data mogućnost da se zaposlim kroz ovaj projekat.

 • Almir Bakić, Tuzla

  Plastenik mi puno znači jer sam već godinama nezaposlen. Osoba sa invaliditetom sam od 2007. godine i ne mogu naći posao. Donacija plastenika mi je omogućila da ostvarim samozapošljavanje. Poslije špinata ću zasaditi luk i salatu, koje planiram prodati. Zahvaljujem Fondaciji za socijalno uključivanje u BiH i Udruženju "BOSPER" što su omogućili ljudima poput mene da uspiju da sami nešto ostvare.

 • Šefik Čajić, Tuzla

  Već 10 godina sam u penziji. Bolujem od bipolarne depresije. Rad u plasteniku mi dođe kao okupaciona terapija. Podršku mi pružaju supruga i mlađi sin. Špinat ću probati prodati na pijaci. Poslije špinata sam planirao da zasadim paradajz i papriku. Prodaja špinata i drugog povrća će pomoći mojoj porodici, s obzirom da primam minimalnu penziju.

 • Edin Korugić-Zahirović, Donji Vakuf

  Nas u domaćinstvu ima ukupno 7 članova. Ja sam ratni-vojni invalid sa 70% oštećenja i nezaposlen sam. Rad u plastenicima mi puno znači za finansijski boljitak, jer mi troje djece ide u školu, a primanja su slaba. Nadam se da ćemo ostvariti prodaju povrća i da će biti prilike da se zaposli još ljudi.

 • Ćamila Hadžić, Donji Vakuf

  Angažman na poslovima sadnje u plasteniku za mene znači da ću imati malo bolje uslove života i moći da zaradim nešto za svoju djecu. Svaka zarada nam je dobro došla pošto nas u porodici ima puno, plaćamo kiriju, školujemo troje djece a samo suprug radi. Nadam se da će biti još prilika za rad.

 • Duška Ševa-Majdandžić, Banja Luka

  Moj biznis plan je bila nabavka krave jer živim na selu. Već smo imali jednu kravu, ali jedna krava nije dovoljna. Zbog toga sam tražila nabavku još jedne krave jer to mnogo znači mom domaćinstvu, što finansijski zbog zarade, a što zbog naših potreba za mlijekom, sirom i kajmakom. Prodajom proizvoda pokušavamo da osiguramo zaradu. Pored prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda, godišnje se može prodati i jedno tele i zaraditi 1.000,00 KM.