Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini

Pretraga

Koalicija KOMA

Naši partneri

FSU u BiH je tokom četiri godine rada ostvarila saradnju i partnerstvo sa 56 vladinih institucija na svim nivoima i drugih javnih ustanova, koje su aktivno podržale i učestvovale u implementaciji 58 projekata NVO-a i preduzeća. Lista partnera FSU u BiH.

FSU u BiH Press kutak

Himna FSU u BiH

Osnivač

DonatoriOdržan Okrugli sto „Preporuke za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva u Bosni i Hercegovini“.

slika...

Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), u okviru USAID projekta „Program održivosti civilnog društva za sektor ljudska prava marginalizovanih grupa“, organizovali su Okrugli sto u okviru kampanje javnog zagovaranja „Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“. Tema okruglog stola bila je „Preporuke za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva u BiH“ sa ciljem da se otvori diskusija u smjeru iznalaženja rješenja za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva u Bosni i Hercegovini. Okruglom stolu je prisustvovalo 37 osoba (15M/22Ž) – predstavnici nevladinih organizacija, ministarstava, privatnog sektora i akademske zajednice.


Pozdravnu riječ i uvod u rad okruglog stola dala je Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH. Isto tako na samom početku, prisutne je pozdravio Zdravko Ćerović, pomoćnik ministra, Federalno Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.  Moderator okruglog stola bio je dr. Žarko Papić, direktor IBHI-ja. 

Učesnicima Okruglog stola unaprijed su dostavljeni Policy brief „Zašto nam treba socijalno poduzetništvo u BiH“ i Analiza „Nivo razvijenosti socijalnog poduzetništva u BiH – glavni akteri i zakonski okvir“ kao osnova za diskusiju. Preporuke za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva u BiH iz perspektive Fondova su prezentovale Sandra Trkulja, šefica računovodstva iz Fond-a za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske i Sabina Čano, viši stručni saradnik – sektor pripreme i razvoja iz Fond-a za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH.

U širokoj diskusiji zaključeno je da je zakon o socijalnom poduzetništvu osnova za promjene u velikom broju zakona na entitetskom nivou. Potrebno je pripremiti i usvojiti Zakon o socijalnom poduzetništvu u FBiH i RS, razviti saradnju NVO-a u oblasti socijalnih usluga i socijalnih preduzeća te osnovati Centar/Fond za razvoj socijalnog poduzetništva u FBiH. 

Također su prihvaćene i šire preporuke iz dokumenta Analiza „Nivo razvijenosti socijalnog poduzetništva u BiH – glavni akteri i zakonski okvir“.

Kompletan izvještaj sa Okruglog stola možete preuzeti na web stranici Koalicije „KOMA“ www.koma.ba pod linkom: http://koma.ba/category/kampanje/socijalno_poduzetnistvo/

 Za više detalja kontaktirajte Fondaciju za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini - Sekretarijat Koalicije „KOMA“, broj 033 219 313 ili e-mail sif@sif.baNaši korisnici

 • Slobodan Tešunović, Bijeljina

  Veoma mnogo mi znači što sam dobio mogućnost da se zaposlim u okviru ovog projekta, to znači sigurnost i egzistenciju za naše porodice. Na ovaj način zarađujemo i obezbjeđujemo staž. To što je u okviru projekta nabavljena nova oprema, kao što su trimeri i kamion, znači kvalitetniji rad i bolje uslove za rad na ovim poslovima. To vjerovatno stvara i mogućnost da ostanemo da radimo i nakon isteka projekta.

 • Bojana Glogovac, Trebinje

  Ova prilika za zapošljavanje na pet mjeseci u okviru projekta koji podržava Fondacija za socijalno uključivanje u BiH mi znači mnogo. Bila sam ovdje na radnoj okupaciji. Ovo je prvi put da sam zaposlena i da zarađujem novac.

 • Srećko Lalić, Trebinje

  Prije ovog projekta nisam imao mogućnosti da se zaposlim. Prije pet godina sam završio srednju ekonomsku školu i ovo mi je prvi put da sam u radnom odnosu, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i mogućnosti da se zaposlim. Mnogo mi znači što mi je data mogućnost da se zaposlim kroz ovaj projekat.

 • Almir Bakić, Tuzla

  Plastenik mi puno znači jer sam već godinama nezaposlen. Osoba sa invaliditetom sam od 2007. godine i ne mogu naći posao. Donacija plastenika mi je omogućila da ostvarim samozapošljavanje. Poslije špinata ću zasaditi luk i salatu, koje planiram prodati. Zahvaljujem Fondaciji za socijalno uključivanje u BiH i Udruženju "BOSPER" što su omogućili ljudima poput mene da uspiju da sami nešto ostvare.

 • Šefik Čajić, Tuzla

  Već 10 godina sam u penziji. Bolujem od bipolarne depresije. Rad u plasteniku mi dođe kao okupaciona terapija. Podršku mi pružaju supruga i mlađi sin. Špinat ću probati prodati na pijaci. Poslije špinata sam planirao da zasadim paradajz i papriku. Prodaja špinata i drugog povrća će pomoći mojoj porodici, s obzirom da primam minimalnu penziju.

 • Edin Korugić-Zahirović, Donji Vakuf

  Nas u domaćinstvu ima ukupno 7 članova. Ja sam ratni-vojni invalid sa 70% oštećenja i nezaposlen sam. Rad u plastenicima mi puno znači za finansijski boljitak, jer mi troje djece ide u školu, a primanja su slaba. Nadam se da ćemo ostvariti prodaju povrća i da će biti prilike da se zaposli još ljudi.

 • Ćamila Hadžić, Donji Vakuf

  Angažman na poslovima sadnje u plasteniku za mene znači da ću imati malo bolje uslove života i moći da zaradim nešto za svoju djecu. Svaka zarada nam je dobro došla pošto nas u porodici ima puno, plaćamo kiriju, školujemo troje djece a samo suprug radi. Nadam se da će biti još prilika za rad.

 • Duška Ševa-Majdandžić, Banja Luka

  Moj biznis plan je bila nabavka krave jer živim na selu. Već smo imali jednu kravu, ali jedna krava nije dovoljna. Zbog toga sam tražila nabavku još jedne krave jer to mnogo znači mom domaćinstvu, što finansijski zbog zarade, a što zbog naših potreba za mlijekom, sirom i kajmakom. Prodajom proizvoda pokušavamo da osiguramo zaradu. Pored prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda, godišnje se može prodati i jedno tele i zaraditi 1.000,00 KM.