Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini

Pretraga

Koalicija KOMA

Naši partneri

FSU u BiH je tokom četiri godine rada ostvarila saradnju i partnerstvo sa 56 vladinih institucija na svim nivoima i drugih javnih ustanova, koje su aktivno podržale i učestvovale u implementaciji 58 projekata NVO-a i preduzeća. Lista partnera FSU u BiH.

FSU u BiH Press kutak

Himna FSU u BiH

Osnivač

DonatoriObjavljen izvještaj „Alternativni odgovori na 716 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH“

slika...

Kao mreža aktera koji djeluju izvan javnog sektora – NVO, mediji, poslovna preduzeća, akademska zajednica, nezavisni aktivisti, i drugi - „Alijansa za EU integracije“, formirana u aprilu 2017. godine u okviru inicijative Centara civilnih inicijativa (CCI) i Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), objavila je u utorak, 17. oktobra 2017. godine izvještaj pod nazivom „Alternativni odgovori na 716 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH“. Izvještaj je nastao kao proizvod višemjesečnog truda i zalaganja članica Alijanse, koje su djelovale u okviru 12 radnih grupa formiranih na osnovu tema i sektora pregovaračkih poglavlja pravne stečevine Evropske unije.

Članice Alijanse su prikupile i pripremile odgovore na 716 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH, što predstavlja 22,1% od ukupno 3242 pitanja koja su proslijeđena BiH u decembru 2016. godine. Do oktobra 2017. godine, ukupno 135 pravnih i fizičkih lica registrovalo se za članstvo u Alijansi. Koordinatori pomenutih radnih grupa su istaknute organizacije civilnog društva sa izuzetnim znanjem i iskustvom u oblastima kojima se bave, što doprinosi kvalitetu alternativnih odgovora na Upitnik Evropske komisije.

Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) je koordinator Radne grupe 6 za Poglavlje 19 „Socijalna politika i zapošljavanje“. Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje pokriva 7 oblasti i to: radno pravo, zdravlje i sigurnost na radu, socijalni dijalog, politika zapošljavanja i evropski socijalni fond, socijalna uključenost, socijalna zaštita i borba protiv diskriminacije i jednake mogućnosti. Pitanja iz EU Upitnika za Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje upućena su na adrese 82 organizacije (NVO, mediji, poslovna preduzeća, akademska zajednica, nezavisni aktivisti). Od ukupno 82 anketirane organizacije, u Alijansu za EU integracije registrovale su se 72 organizacije. FSU u BiH je, kao koordinator pomenutih 72 članova, uspjela prikupiti i pripremiti 237 odgovora na pitanja Upitnika Evropske komisije.

Izvještaj „Alternativni odgovori na 716 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH“ na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje

Cilj postojanja „Alijanse za EU integracije“ jeste da se pozicionira kao dugoročan otvoren i inkluzivni alat nevladinog i poslovnog sektora sa kapacitetom da legitimno i kvalitetno doprinese pregovaračkom procesu (kroz analize/konsultacije/javne debate/prijedloge itd.) kako bismo dobili što bolje javne politike tokom usklađivanja sa acquis communautaire, te da kao takva, „Alijansa za EU integracije“ bude prepoznata od ključnih aktera u BiH.Naši korisnici

 • Slobodan Tešunović, Bijeljina

  Veoma mnogo mi znači što sam dobio mogućnost da se zaposlim u okviru ovog projekta, to znači sigurnost i egzistenciju za naše porodice. Na ovaj način zarađujemo i obezbjeđujemo staž. To što je u okviru projekta nabavljena nova oprema, kao što su trimeri i kamion, znači kvalitetniji rad i bolje uslove za rad na ovim poslovima. To vjerovatno stvara i mogućnost da ostanemo da radimo i nakon isteka projekta.

 • Bojana Glogovac, Trebinje

  Ova prilika za zapošljavanje na pet mjeseci u okviru projekta koji podržava Fondacija za socijalno uključivanje u BiH mi znači mnogo. Bila sam ovdje na radnoj okupaciji. Ovo je prvi put da sam zaposlena i da zarađujem novac.

 • Srećko Lalić, Trebinje

  Prije ovog projekta nisam imao mogućnosti da se zaposlim. Prije pet godina sam završio srednju ekonomsku školu i ovo mi je prvi put da sam u radnom odnosu, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i mogućnosti da se zaposlim. Mnogo mi znači što mi je data mogućnost da se zaposlim kroz ovaj projekat.

 • Almir Bakić, Tuzla

  Plastenik mi puno znači jer sam već godinama nezaposlen. Osoba sa invaliditetom sam od 2007. godine i ne mogu naći posao. Donacija plastenika mi je omogućila da ostvarim samozapošljavanje. Poslije špinata ću zasaditi luk i salatu, koje planiram prodati. Zahvaljujem Fondaciji za socijalno uključivanje u BiH i Udruženju "BOSPER" što su omogućili ljudima poput mene da uspiju da sami nešto ostvare.

 • Šefik Čajić, Tuzla

  Već 10 godina sam u penziji. Bolujem od bipolarne depresije. Rad u plasteniku mi dođe kao okupaciona terapija. Podršku mi pružaju supruga i mlađi sin. Špinat ću probati prodati na pijaci. Poslije špinata sam planirao da zasadim paradajz i papriku. Prodaja špinata i drugog povrća će pomoći mojoj porodici, s obzirom da primam minimalnu penziju.

 • Edin Korugić-Zahirović, Donji Vakuf

  Nas u domaćinstvu ima ukupno 7 članova. Ja sam ratni-vojni invalid sa 70% oštećenja i nezaposlen sam. Rad u plastenicima mi puno znači za finansijski boljitak, jer mi troje djece ide u školu, a primanja su slaba. Nadam se da ćemo ostvariti prodaju povrća i da će biti prilike da se zaposli još ljudi.

 • Ćamila Hadžić, Donji Vakuf

  Angažman na poslovima sadnje u plasteniku za mene znači da ću imati malo bolje uslove života i moći da zaradim nešto za svoju djecu. Svaka zarada nam je dobro došla pošto nas u porodici ima puno, plaćamo kiriju, školujemo troje djece a samo suprug radi. Nadam se da će biti još prilika za rad.

 • Duška Ševa-Majdandžić, Banja Luka

  Moj biznis plan je bila nabavka krave jer živim na selu. Već smo imali jednu kravu, ali jedna krava nije dovoljna. Zbog toga sam tražila nabavku još jedne krave jer to mnogo znači mom domaćinstvu, što finansijski zbog zarade, a što zbog naših potreba za mlijekom, sirom i kajmakom. Prodajom proizvoda pokušavamo da osiguramo zaradu. Pored prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda, godišnje se može prodati i jedno tele i zaraditi 1.000,00 KM.